میکروبی:

 1. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی آرکی های نمک دوست دریاچه آران و بیدگل ( فاز 1 پروژه آرکی های ایران)
 2. شناسایی و ذخیره سازی باكتريهاي نمک دوست جدا شده از گرمسار و قم  در ایران
 3. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی درياچه ارومیه
 4. جداسازی، شناسایی اولیه و نگهداری اکتینومیست های ریزوسفر
 5. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی تالاب های  گميشان و اينچه برون
 6. بررسی توانمندی میکروارگانیسمهای بومی لاگونهای نفتی جزیره خارگ در پاکسازی زیستی آلایندههای نفتی با استفاده از روشهای وابسته به ژنومیک میکروبی و متاژنومیک
 7. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی تالاب میقان   
 8. بررسی متاژنومیک دریای خزر
 9. نقشه پروکاریوتیک دریای خزر
 10. جداسازی، شناسایی و نگهداری باکتریهای چشمه تراورتن باداب سورت دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران
 11. جداسازی، شناسایی و نگهداری باکتری های شیمیولیتوتروف بزرگترین غار نمکی ایران
 12. جداسازی، شناسایی، نگهداری و بررسی خواص پروبیوتیکی و متابولیت های ارزشمند باکتری های اسید لاکتیک در مواد غذایی سنتی تخمیری ایران
 13. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی آرکی های تالاب مهارلو
 14. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی باکتری های تالاب مهارلو
 15. جداسازی، شناسایی و نگهداری از جلبک ها و سیانوباکترهای آبگیرها و تالابها و آبگیرهای شور و پرشور ایران
 16. جداسازی، شناسایی و نگهداری از جلبک ها و سیانوباکترهای آبگیرها و تالابها و آبگیرهای شور و پرشور  شمالغرب ایران
 17. جداسازی، شناسایی و غربالگری سویه های مخمرSaccharomyces cerevisiae جهت کاربرد در صنایع غذایی
 18. شناسایی و بررسی کمی تنوع میکربی  و پتانسیل ژنتیکی چشمه های آبگرم  حوزه سبلان و سهند از طریق آنالیز متاژنومی
 19. جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی دریاچه نمک خور و بیابانک
 20. جداسازی ، شناسایی و نگهداری ریزوبیوم های همزیست  با گیاه یونجه ایران
 21. تعیین توالی ژنوم  27 تاکسون پروکاریوتی  جدید  معرفی شده از ایران
 22. گردآوري، شناسايي و طبقه‌بندي جمعيت‌هاي وحشي قارچ‌هاي‌ خوراكي بومي استان مازندران
 23. بررسی متاژنومیک دریاچه ارومیه
 24. جداسازی، شناسایی و نگهداری ویروس های میکروبی محیط های شور و گرم
 25. جداسازی، شناسایی و نگهداری ویروس های میکروبی دریاچه ارومیه
 26. جداسازی، شناسایی و ذخیرهسازی اکتینومایستهای شوره زار اشتهارد و بررسی توانمندی آنها در حوزه کشاورزی در مقیاس آزمایشگاهی

گیاهی

 1. جمع آوري، شناسايي و ارزيابي فيتوشيميايي و مولكولي گونه هاي جنس آرتميزياي (Artemisia) ایران 
 2. جمعآوری، شناسایی، ارزیابی و نگهداری جنسL.  Allium  (پياز )در ايران با استفاده از رويكردهاي فيتوشيميايي، سيتوژنتيكي و مولكولي
 3. استخراج و تخلیص ماده موثره سیلیمارین از گیاه ماریتیغال
 4. نگهداری ذخایر ژنتیک گیاهی به روش حفاظت فراسردی(cryopreservation)
 5. تولید اینبرد لاین و بذر هیبرید در خیار: با تاکید بر کیفیت میوه
 6. تولید مواد ضد حشره (سموم بیولوژیک) از برخی گونه های گیاهان دارویی ایران

سلول های انسانی و جانوری

 1. ايجاد ذخيره سلولهاي نامیرای جمعیت های ایران
 2. راه اندازی روشهای تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی به دو روش کشت و مولکولی
 3. تولید رده سلولهای بنیادی پالپ دندان
 4. تولید کشت سلولی اولیه از ماهی آزاد دریای خزر
 5. تولید رده های سلولی شتر دو کوهانه به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور
 6. ایجاد بانک سلول های دام های بومی در خطر انقراض به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی
 7. ایجاد رده سلولی و بانک ژنی اسب کاسپین(اسپچه خزری )به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور
 8. راه اندازی بانک رده سلول های نامیرای بیماری های ژنتیک در جمعیت ایران
 9. تولید رده سلولی به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی  بز مرخز
 10. ایجاد رده سلولی گاو سیستانی به منظور حفظ و ثبت ذخائر ژنتیکی جانوری کشور
 11. ایجاد رده سلولی گاو گلپایگانی به منظور حفظ و ثبت ذخائر ژنتیکی جانوری کشور
 12. ارزیابی روش های  انجماد جنینی  ماهی قره برون( تاس ماهی ایرانی) با هدف ایجاد بانک جنینی
 13. ایجاد رده سلولی و بانک ژنی گوسفند مغانی به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور
 14. طراحی و تولید وکتور باکمید حشره حاوی ژنRecombinant Factor C متعلق به خرچنگ نعلی Carcinoscorpius rotundicauda
 15. سازگاری رشد دو رده سلولیHEK-293 وCHO به شرایط رشد معلق و فاقد سرم برای مصارف بیوتکنولوژی
 16. ایجاد مجموعه ي رده هاي لنفوبلاستوئیدی از ناقلین و بيماران مبتلا به تالاسمي
 17. مقایسه روش های مختلف تولید سلولهاي لنفوبلاستوئیدی
 18. راه اندازی روشهایin vitro تشخیص سمیت ژنتیکی مواد شیمیایی طبق استانداردهای جهانی  وتدوین دستورالعمل¬ها
 19. ایجاد نمونه بانک جنین منجمد ماهی قره برون
 20. تولید ده رده سلولی کشت اولیه از کارسینومای سنگفرشی دهان  و بررسی تاثیر آنتی پرولیفراتیو دارویAflibercept بر روی آنها
 21. تولید ده رده سلولی کشت اولیه از کارسینومای سنگفرشی دهان و بررسی تاثیر آنتی پرولیفراتیو دارویBevacizumabبر روی آنها
 22. مقایسه روش های مختلف تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی
 23. ايجاد ذخيره سلولهاي لنفوبلاستوئیدی جمعیت های ایران ، بخش اول نژادهای فارس، آذری، لر و عرب
 24. تهيه كلكسيوني از بافت بيضه و سلول هاي اوليه استخراج شده از آن در انسان و پستانداران (گاو، گوسفند، بز، موش سوري و رات(
 25. تهیه مجموعه رده های سلولی لنفوبلاستوئیدی از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مولکولی

 1. شناسایی و ذخیره سازی ژنوم  باکتریNesterenkonia sp strain F تولید کننده آمیلاز و باکتریOceanimonas G-KH22 تولید کننده پلی هیدروکسی بوتیرات
 2. بارکدینگDNA نمونه های جانوری در معرض تهدید و استراتژیک ایران: راهکار نوین مولکولی برای شناسایی و مدیریت و ثبت ذخایر ژنتیکی کشور
 3. طراحی و ساخت  وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین های دارویی و نوترکیب در گیاه
 4. راه اندازی بانکDNA و استقرارسیستم ذخیرهDNA نمونه های شناسنامهدار
 5. شناسایی  و بررسی کمی تنوع میکربی تالاب های گمیشان و اینچه برون از طریق آنالیز متاژنومی
 6. شناسایی میکروبیوم اصلی(Core microbium) و بررسی دینامیک جمعیت باکتریهای پنیر لیقوان در طی فرایند تهیه و رسیدن با روش متاژنومیکس و بر پایه سیستم های نسل جدید توالی یابی
 7. تولید نوترکیب آنزیمPfu DNA Polymerase در مقیاس آزمایشگاهی
 8. شناسایی ژنتیکی و کشف پتانسیل های بیوتکنولوژیکی جنس های ژئوباسیلوس جدا شده از چشمه آب گرم قینرجه