آزمایشگاه ریزجلبک ها

کلکسیون ریزجلبک های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به منظور نگهداری و حفظ انواع سویه های جلبک راه اندازی شده است. عضویت در فدراسیون جهانی کلکسیون های کشت (WFCC) و درج سویه های این کلکسیون در کاتالوگ جهانی میکروارگانیسم ها (GCM) از افتخارات و دستاوردهای مهم این مجموعه می باشد. کلیه فعالیت های این کلکسیون تحت استاندارد ایزو 2015: 9001 انجام می شود.

جاندارانی که تحت نام کلی جلبک طبقه بندی می‌شوند در حقیقت گروه وسیع و متنوعی از موجودات زنده عموماً فتوسنتز کننده را تشکیل می‌دهند. جلبک‌ها از دو جنبه اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت می‌باشند. ازنظر اکولوژیکی جلبک‌ها در پایه هرم انرژی اکوسیستم‌ های دریایی بوده و به عنوان تولیدکنندگان اصلی زنجیره غذایی، تثبیت کننده ازت و تأمین زیستگاه مناسب برای آبزیان دارای نقش حیاتی می‌باشند. ازجمله جنبه های اقتصادی نیز می توان به تصفیه زیستی، تولید کود، تولید پلی ساکاریدهای با ارزش نظیرآگار، کاراژینان و آلژین، رنگیزه ها و مواد آنتی اکسیدانی و سوخت زیستی اشاره نمود. ریزجلبک ها به دلیل داشتن پروتئین ، ویتامین ها، مواد معدنی و رنگدانه های طبیعی، اسیدهای چرب و اسیدآمینه های ضروری از ارزش غذایی بالایی برخوردارند و در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، پزشکی، کشاورزی، آبزی پروری و... کاربرد دارند.

اهمیت تنوع زیستی و ظرفیت منابع ژنتیکی کشور از یک طرف و توان رشد جلبک ها در زیستگاه های طبیعی متنوع از طرف دیگر باعث تمرکز این آزمایشگاه به عنوان مرکز ذخیره ژنتیک میکروارگانیسم ها بر روی جداسازی سویه ها از اکوسیستم‌های متنوع از جمله خاک‌ها، تالاب‌ها و...  و مناطق دیگر اعم از محیط‌های متعارف و نامتعارف شده است. از اهداف مهم دیگر مجموعه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی، نگهداری بلندمدت سویه ها و ارائه خدمات گسترده مرتبط، به جوامع علمی و زمینه های تحقیقاتی متعدد از جمله بررسی تنوع زیستی و تاکسون های جدید ، دانش فنی تولید و کاربردهای متعدد آنها در صنعت و انجام پروژه های متعدد مرتبط با ذخایر زیستی اشاره نمود. انجام طرح های کاربردی از رسالت های کلیدی دیگر این کلکسیون می باشد.

اهداف آینده ما شامل همگام سازی استراتژی های فروش با استانداردهای علمی و تنظیم تفاهم نامه های همکاری جهت اهداف بیوتکنولوژیک می باشد.