شناسایی پروکاریوت ها

کلکسیون پروکاریوت های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به عنوان نخستین واحد راه اندازی شده در بانک میکروارگانیسم ها، از سال 1388 شروع به فعالیت نمود. عضویت در فدراسیون جهانی کلکسیون های کشت (WFCC) و درج سویه های این کلکسیون در کاتالوگ جهانی میکروارگانیسم ها (GCM) از افتخارات و دستاوردهای مهم این مجموعه می باشد.

ماموریت این واحد انجام کلیه امور مرتبط با جداسازی، شناسایی پلی فازیک و نگهداری سویه های پروکاریوتی است. تاکنون تنوع گسترده ای از سویه های میکروبی در این کلکسیون نگهداری شده است که شامل گروه های متنوع باکتری و آرکی می باشد. از گروه های مهم نگهداری شده می توان به جنس های متنوع اکتینومیست ها اشاره نمود که به دلیل کاربردهای متعدد توجه بسیاری از محققان را جلب نموده اند.

از اهداف مهم این کلکسیون می توان به خدمت رسانی به جوامع علمی از طریق ارائه خدمات گسترده مرتبط با مطالعات میکروبی و زمینه های تحقیقاتی متعدد به خصوص زمینه علوم محیطی و حوزه سلامت اشاره نمود. تشویق محققین به کاربرد ذخایر میکروبی از طریق تدوین و انجام طرح های کاربردی از رسالت های کلیدی این کلکسیون می باشد. کلیه فعالیت های این کلکسیون تحت استاندارد ایزو 2015: 9001 انجام می شود.

این آزمایشگاه به عنوان یک مرکز ذخیره میکروبی معتبر به طور پیوسته در جهت جستجو و بررسی منابع میکروبی جدید، معرفی تاکسون های میکروبی جدید و انجام پروژه های متعدد مرتبط با ذخایر زیستی فعالیت می کند. تاکنون تعداد متعددی تاکسون آرکی و باکتری جدید در نتیجه فعالیت های این کلکسیون معرفی و در مجلات معتبر بین المللی چاپ شده است.

اهداف آینده ما شامل موارد زیر می باشد:

·         تنظیم تفاهم نامه های همکاری جهت اهداف بیوتکنولوژیک

·         ایجاد ارتباط بین کلکسیون های محلی

·         ارائه خدمات مشاوره جهت راه اندازی کلکسیون ها

·         توسعه شبکه کلکسیون های کشت ایران